Huurvoorwaarden

 • Huurvoorwaarden

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot vakantiehuis villa 120 op vakantiepark Chateau Cazaleres te Daumazan, Zuid Frankrijk.

 

Reserveren vakantiehuis villa120

 1. U kunt bij ons zowel telefonisch als per email een reservering doen. Uw vraag om informatie beantwoorden wij binnen 24 uur.  inien het tot een reservering komt sturen wij u  binnen 24  uur  een huurovereenkomst per email. hiermee is uw reservering bevestigd. deze huurovereenkomst is tevens de factuur.
 2. Wij vragen u om 30% van de totale huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De overige 70% dient u uiterlijk 6 weken voor de overeengekomen aankomstdatum aan ons te hebben betaald.
 3. indien u reserveert binnen 6 weken voor de aankomstdatum dientu bij ontvangst van de huurovereenkomst 100% van het factuurbedrag ineens aanons over te maken.
 4. Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijnen. Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen.
 5. Bij het tot stand komen van de genoemde huurovereenkomst gaat u akkoord met de Huurvoorwaarden
 6. De overeenkomst betreft huur van het vakantiehuis voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Annulering

Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot:

 • 3 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursomm
 • minder dan 3 maanden tot 2 maanden voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom
 • minder dan 2 maanden tot 1 maand voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom
 • binnen 1 maand voor aankomstdatum: 100% van de totale huursom

U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.

Huisregels bij vakantiehuis Zuid Frankrijk, villa 120

Aankomst en vertrek

1.Bij aankomst ontvangt u de sleutels van het vakantiehuis en de toegangsbadge om de slagboom van het park te openen (deze levert u bij vertrek weer in bij de receptie).

2.Daarnaast moet u bij aankomst bij de receptie (in de maanden juli en augustus) de eventuele toeristenbelasting voldoen.

3.Op de overeengekomen dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 te hebben verlaten.

4.Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

Gebruik van het vakantiehuis 

 • Ons vakantiehuis Zuid Frankrijk mag maximaal bewoond worden door het aantal personen dat  in de huurovereenkomst is overeengekomen cq dan het voor ons vakantiehuis maximaal geldende aantal van 6 personen. het beheer is gerechtigd hierop te controleren.
 • Het gebruik van gas, water en electriciteit is inclusief maar wij willen u verzoeken hier zorgvuldig en verantwoord mee om te gaan.
 • Onze villa 120 is rookvrij.
 • Bij vertrek wordt u verzocht het huis zgn bezemschoon achter te laten dwz vuilniszakken in de juiste container en de afwas gedaan :) cq de vaatwasser leeggehaald.
 • Bij vertrek bedden afhalen, aub de moltons laten liggen. Het beddengoed kan onderaan de trap gelegd worden.
 • De kussens van het tuinmeubilair graag weer binnen leggen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan meubilair/bedden/dekens etc. naar buiten te verplaatsen.

Bij aankomst op vakantiepark Chateau Cazaleres ontvangt u naast de sleutel etc een parkreglement. U deint zich op de hoogte te stellen van de inhoud. De nachtrust dient gerespecteerd te worden en het veroorzaken van overlast is nadrukkelijk verboden. de maximum snelheid op het gehele park is 15 km per uur.

 

Aansprakelijkheid

Villa 120 kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. Ook elke vorm van gevolgschade is uitgesloten.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal  van of schade aan eigendommen van huurder. Ook het uitvallen van apparatuur, nutsvoorzieningen of voorzieningen op het park behoren niet tot onze aansprakelijkheid

 

In-de-plaatsstelling

Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie om wat voor reden dan ook aan anderen dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de verhuurder van vakantiehuis villa120

Toepasselijkheid

Indien de huurovereenkomst is ontstaan, dit is nadat wij uw boeking hebben bevestigd per email, gaat u akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Reisdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Vakantiepark Château Cazalères aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.